Wat is Atex?

Atex

De term ATEX komt voor uit ATmosphères EXplosibles, wat staat voor explosieve atmosfeer in het Nederlands. Vanuit de Europese Unie bestaan er richtlijnen waar bedrijven of organisaties met explosiegevaar zich aan dienen te houden. Een explosieve atmosfeer bestaat uit drie factoren: zuurstof, een ontstekingsbron en brandbare dampen, gassen, stoffen of nevel. Doordat veel bedrijven met brandbare stoffen moeten werken, blijft alleen het zo goed mogelijk elimineren van een ontstekingsbron over.

Wat zijn de Europese Atex richtlijnen?

Er zijn twee Europese richtlijnen, deze worden sinds 20 april 2016 ATEX 114 en ATEX 153 genoemd.
ATEX 114 is van toepassing op alle nieuwe beveiligingssystemen en explosieveilige apparatuur. Dit is voornamelijk belangrijk voor fabrikanten. Zo moeten producten die aan deze richtlijn voldoen gemerkt worden met een “EX teken”. Er is strenge toezicht op de producten uit de ATEX industrie en er zijn strengere eisen voor de importeurs van deze producten.
ATEX 153 houdt in dat een werkgever verplicht is om een EVD (ExplosieVeiligheidsDocument) op te stellen. Dit EVD moet een aantal dingen bevatten:

 • Alle eigenschappen van alle stoffen waarmee gewerkt word
 • De gevarenzone-indeling die maximaal 5 jaar oud mag zijn
 • Inventarisatierapport van de mogelijke ontstekingsbronnen en het risico hiervan
 • Een rapport met hoe de zones met explosiegevaar door gas, stof, nevel of damp onstaan zijn
 • De wijze waarop de risicobeoordeling van de ontstekingsbronnen heeft plaatsgevonden
 • De manier van borging, waardoor het zeker is dat getroffen maatregelen de juiste zijn

Wat voor bedrijven hebben explosierisico's?

In verschillende industrieën wordt er gebruik gemaakt van materialen en stoffen waardoor er explosiegevaar ontstaat, voorbeelden hiervan zijn:

 • Chemische industrie
 • Farmaceutische industrie
 • Houtverwerkingsindustrie
 • Levensmiddelenindustrie

Ook verwerkingsbedrijven variërend van afvalverwerking tot grondstofverwerking hebben op grote schaal last van explosie gevaarlijke plekken, bedrijven die hiervoor als voorbeeld dienen zijn:

 • Recylingsbedrijven
 • Energiecentrales
 • Gasbedrijven
 • Raffinaderijen